RepRap.sk

open source 3D tlačiareň

RepRap

RepRap je slobodná (open source hardware), samoreplikujúca sa 3D tlačiareň. Názov RepRap pochádza anglického replicating rapid prototyper. RepRap je komunitný projekt vyvíjaný v angličtine na stránke RepRap.org. Táto stránka je venovaná slovenskej komunite.

3D tlačiareň

RepRap ukladá roztavený materiál po vrstvách podľa vopred definovaného programu, až kým nevznikne výsledný objekt. Zvyčajne sa tlačí z plastu, ale experimentuje sa s keramikou, čokoládou, pájkou a daľšími materiálmi.

Samoreplikácia

Samotná tlačiareň je poskladaná z dielov vytlačených na inej 3D tlačiarni.

Sloboda

RepRap je sa distribuuje pod licenciou GNU GPL. RepRap môžete voľne skladať, modifikovať a šíriť. Jedinou podmienkou je aby ste vaše modifikácie zverejnili pod GPL licenciou.